CỬA LƯỚI CHỐNG MUỖI MÀU VÂN GỖ

450,000.00 400,000.00

Bách xanh tái sinh hạt tốt. Hạt rụng tháng 10-12. Ở Việt Nam, Bách Xanh mọc thành đám nhỏ hoặc rải rác trên độ cao 900 – 1100m vùng Ba Vì (Hà Tây) và Đà Lạt (Lâm Đồng).